Thần Đạo Đan Tôn

Thông tin truyện

Thần Đạo Đan Tôn

Tác giả:

Tình trạng:

2 Chương
Lượt xem: 59
 Đánh giá:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Truyện hay mới Thần Đạo Đan Tôn của tác giả đã cập nhật trên TruyenHayHo!

Giới thiệu nội dung Thần Đạo Đan Tôn:

Truyện đã hoàn thành (Full)

Cường giả tuyệt thế , một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc , vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên , từ nay về sau phong vân dũng động , cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong , mở lại truyền kỳ đường , vạn cổ Chư Thiên ta cực mạnh !

HỆ THỐNG CẢNH GIỚI VÀ CÁC MAP TU LUYỆN : 

Phần 1: 

_______Phù Du Giới (Tiểu Thế Giới) :

 

1-Luyện Thể : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)

2-Tụ Nguyên : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9) – đại viên mãn(ẩn) (T10)

3-Dũng Tuyền : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)

4-Linh Hải : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)

5-Thần Thai : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)

6-Sinh Hoa : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)

7-Linh Anh : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)

8-Hóa Thần : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)

9-Thiên Nhân : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

10-Phá Hư : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)

(*Cực Hạn Phá Hư(lực lượng) : 9 tinh cảnh giới 8 tinh công pháp : “Nguyên lực 4 tinh Thể Tu 4 tinh” 3 tinh thiên địa ban phúc : “Khai Thiên” = 20 tinh)

 

______________Cổ Giới (Thần giới Minh Giới ) :

 

11-Sơn Hà : Tiểu Cực Vị(1) – Trung Cực Vị(2) – Đại Cực Vị(3) – Đại Viên Mãn(4) – Cực Hạn(5)(ẩn)

12-Nhật Nguyệt : Tiểu Cực Vị(1) – Trung Cực Vị(2) – Đại Cực Vị(3) – Đại Viên Mãn(4) – Cực Hạn(5)(ẩn)

13-Tinh Thần : Tiểu Cực Vị(1) – Trung Cực Vị(2) – Đại Cực Vị(3) – Đại Viên Mãn(4) – Cực Hạn(5)(ẩn)

14-Hằng Hà :

  14.1-Tiểu Cực Vị : 4 – 99 Tinh Thần

  14.2-Trung Cực Vị : 100 – 9.999 Tinh Thần

  14.3-Đại Cực Vị : 10.000 – 99.999 Tinh Thần

  14.4-Đại Viên Mãn : 100.000 – 1.000.000 Tinh Thần

  14.5-Cực Hạn(ẩn) : 1.000.001 – 10.000.000 Tinh Thần

15-Sáng Thế(Thánh Nhân=Ma Chủ) :

  15.1-Tiểu Cực Vị (Tiểu Thánh=Hoàng Ma) : 1.000.001-10.000.000 Tinh Thần

  15.2-Trung Cực Vị (Trung Thánh=Huyền Ma) : 10.000.001-100.000.000 Tinh Thần

  15.3-Đại Cực Vị (Đại Thánh=Địa Ma) : 100.000.001 – 1.000.000.000 Tinh Thần

  15.4-Đại Viên Mãn (Thánh Vương=Thiên Ma) : 1.000.000.001 – 10.000.000.000 Tinh Thần

*(Mỗi Giai Vị : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong)

*Dung hợp quy tắc 2 giới tu vi Đại Thánh(Địa Ma) mới vào đc Tiên Vực.

 

________________Tiên Vực :

 

16-Trảm Trần : Nhất Trảm -> Tứ Trảm -> Ngũ Trảm(ẩn)

17-Phân Hồn : Dương Hồn(1) – Âm Hồn(2) – Địa Hồn(3) – Thiên Hồn(4) -> Cửu Hồn(ẩn)

18-Tiên Phủ : Nhất Bí -> Ngũ Bí -> Thập Nhất Bí(ẩn) (Ngũ Tạng Lục Phủ(ẩn))

19-Thăng Nguyên : Tiểu Thành – Đại Thành – Đại Viên Mãn -> Chuẩn Tiên Vương

20-Tiên Vương : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên -> Chuẩn Thiên Tôn

*(Mỗi Trọng : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong)

 

_________________Nguyên Thế Giới :

 

21-Thiên Tôn : Nhất Bộ -> Thất Bộ

(Mỗi bước : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong)

❄***Bắt đầu phần 2 của truyện từ chương 3093.❄

Cảnh giới phần 2:

__________Phàm cảnh________

1-Thông Mạch :

  1.1-Thập Nhị Chính Kinh : Nhất Mạch -> Thập Nhị Mạch

  1.2-Kỳ Kinh Bát Mạch (Ẩn Mạch) : Nhất Mạch -> Bát Mạch

  1.3-Bách Mạch(mạch nhỏ)

2-Hoán Huyết : Nhất Biến -> Ngũ Biến -> Lục Biến -> Thất Biến

3-Cực Cốt : Nhất Cốt -> Ngũ Cốt -> Lục Cốt (ẩn) -> Thất Cốt (ẩn)

4-Minh Văn : Nhất Văn -> Ngũ Văn -> Lục Văn (ẩn) -> Thất Văn (ẩn)

5-Khai Khiếu :

  5.1-Tiểu Chu Thiên (Hiện) : sơ kỳ (1-9) -> trung kỳ(10-36) -> hậu kỳ(37-72) -> đỉnh phong(73-108)

  5.2-Đại Chu Thiên (Ẩn) : 109 -> 360

6-Tầm Bí : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong

 

____________Tiên đồ_____________

 

7-Trúc Cơ : Nhân Đạo Chi Cơ -> Thiên Đạo Chi Cơ -> Cực Đạo Chi Cơ

8-Chú Đỉnh : Nhất Đỉnh -> Tứ Đỉnh -> Cửu Đỉnh(ẩn) -> Thập Đỉnh(ẩn)

9-Sinh Đan : sơ kỳ (Tiên Đan) -> trung kỳ (Dưỡng Đan) -> hậu kỳ (Lạc Vân) -> đại viên mãn (Hóa Đan)

10-Chân Ngã : Nhất Biến -> Tứ Biến -> Cửu Biến(ẩn) -> Thập Biến(ẩn)

11-Hóa Linh (Chân Quân) : Nhất Biến -> Tứ Biến -> Cửu Biến(ẩn) -> Thập Biến(ẩn)

12-Tiểu Thừa (Giáo Chủ) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh -> Thập Ngũ Tinh

13-Tứ Cực (Tôn Giả) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh -> Thập Ngũ Tinh

14-Tịch Diệt (Thánh Nhân) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh

14.5-Chuẩn Đế : Nhất Tinh -> Cửu Tinh

15-Tổ Vương (Đại Đế) : Bát Ngăn -> Nhất Ngăn

 

❄ Đáp ứng nhu cầu độc giả, đây là danh sách vợ của Hàn ca: Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, Hách Liên Tầm Tuyết, Chư Toàn Nhi, Thiên Phượng Thần Nữ, Thủy Nhạn Ngọc, Loạn Tinh, Nhu Yêu Nữ, Hổ Nữu, Trì Mộng Hàm, Tống Lam.

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn!

Bình luận